Avantatges fiscals de donacions i mecenatge

Mecenatge

En el marc vigent de la llei 49/2002, es defineixen "Convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general com a instruments de mecenatge". Les empreses i organitzacions que facin aportacions a la Fundació Joan Salvador Gavina en el marc d'un conveni de col·laboració, podran qualificar aquestes aportacions com a despeses íntegrament deduïbles en la base imposable de l'impost de societats.

Donacions

Pel que fa a les donacions, la Llei 27/2014 va introduïr modificacions a les deduccions fiscals aplicables a les donacions directes a favor de la nostra Fundació. Es recullen nous avantatges fiscals per als donadors que podem resumir-les en:

Donacions de particulars

  • Els primers 150 € de donatiu en un mateix any deduiran un 75% a partir del 2016. Per sobre d’aquests 150 € serà del 30%.
  • Qui anteriorment ja hagi col·laborat amb la Fundació durant els dos anys anteriors i que realitzin un donatiu igual o superior, als 150 € donats, deduirà un 35% a partir del 2016. La deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable i a l’excés no es podrà aplicar deducció.

Donacions d'organitzacions i empreses

  • Les deduccions puntuals deduiràn el 35%.
  • Si s’han realitzat donatius iguals o superiors en els dos anys anteriors la deducció serà del 40% a partir del 2016. La deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable del període. L'excés, però, es podrà aplicar en els períodes impositius que conclouen en els 10 anys immediats i successius.

Darrera actualització 18/01/2017