2016

Memoria 2016

Acabem de finalitzar un altre any de treball i ens adrecem a vosaltres amb l’objectiu de ser clars i transparents. Amb la present memòria "L'any d'una volada" us relatem la tasca duta a terme i els recursos que han calgut per donar resposta a les necessitats dels infants, adolescents, joves i les seves famílies més vulnerables de la nostra ciutat.

Publicacions

El 2016 d'una volada

El 2016 de la Fundació Joan Salvador Gavina d'una volada

Volem avançar-vos alguns dels resultats de la feina que hem fet durant el 2016 a l’espera de tancar la memòria de l’any.

Notícies
Publicacions