Avantatges fiscals de les donacions

La Llei 27/2014 ha introduït modificacions a les deduccions fiscals aplicables a les donacions directes a favor de la Fundació. Són uns nous avantatges fiscals per als donadors que podem resumir-les en:

Donacions de particulars

  • Els primers 150 € de donatiu en un mateix any deduiran un 50% el 2015 i a partir del 2016, un 75%. Per sobre d’aquests 150 € serà del 27,5% al 2015 i del 30% a partir del 2016.
  • Qui anteriorment ja hagi col·laborat amb la Fundació durant els dos anys anteriors i que realitzin un donatiu igual o superior, als 150 € donats, deduirà un 32,5% al 2015 i d’un 35% el 2016. La deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable i a l’excés no es podrà aplicar deducció.

Donacions d'organitzacions i empreses

  • Les deduccions puntuals deduiràn el 35%.
  • Si s’han realitzat donatius iguals o superiors en els dos anys anteriors la deducció serà del 37,5% al 2015 i del 40% a partir del 2016. La deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable del període. L'excés, però, es podrà aplicar en els períodes impositius que conclouen en els 10 anys immediats i successius.

Conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general com a instrument de mecenatge

En el marc vigent de la llei 49/2002, les aportacions realitzades en el marc del conveni de col·laboració, es podran qualificar com a despeses íntegrament deduïbles.