Becket, Falla, Rodoreda, Casals... Ravalejen amb nosaltres!

La trobada cultural que es viu al barri del Raval de Barcelona és, sens dubte, el seu segell més característic. Però també ho són les situacions d’exclusió social que envolten a molts dels infants i dels joves que aquí viuen. En aquest context, centrem els nostres esforços utilitzant la música i les arts escèniques com a eines educatives. L’aposta del projecte Becket, Falla, Brodas Bros, Rodoreda, Casals... Ravalejen amb nosaltres, és la de treballar des de diferents perspectives obrint un espai destinat a la reflexió, el foment de l’esperit crític, el reconeixement de les pròpies emocions aprenent a gestionar-les i l’adquisició d’habilitats socials bàsiques. En conjunt, per aprendre a millorar la convivència diària afavorint d’aquesta manera la inclusió social.

Aquest treball s’aborda des de diferents disciplines artístiques, en el nostre cas el teatre i la música. La utilització de les tècniques artístiques brinda la possibilitat de l’autoconeixement, el desenvolupament personal i la millora de la salut i la qualitat de vida. Estem convençuts que aquesta línia educativa, a través de l’art com a llenguatge comunitari, permet a infants i joves trobar en l’expressió musical i escènica una via de comunicació entre ells i el seu entorn.

Amb la prevenció com a base de les nostres actuacions, desenvolupem noves complicitats socials entre entitats del barri i impulsem espais de participació on els destinataris puguin relacionar-se creant, així, noves estratègies per afrontar aquest complex procés que és ser infant i adolescent amb una història d’immigració i/o exclusió social.

Creiem que amb els tallers aconseguirem que cada infant, adolescent i jove que hi participa aprengui tècniques i incorpori eines per entendre els seus límits i les seves possibilitats, detectar i acceptar els límits de les persones que els envolten i ajudar-los, en definitiva, a prendre consciència d’ells mateixos.

Valorem que per mitjà de l’art i de l’expressió creativa, els participants poden alliberar-se i expressar-se tal com són, sense els efectes de l’ordre social i per tant, poden aprendre com canalitzar emocions.

Facilitar la creació d’una xarxa de coordinació entre entitats que realitzen la seva intervenció en base a un projecte educatiu i social i que creguin en l’art-teràpia com a eina per reduir i prevenir la fractura social entre els veïns del Raval i amb la ciutat de Barcelona.

Una petita mostra dels tallers que fem

Becket, Falla, Rodoreda, Casals... Ravalejen amb nosaltres!
Becket, Falla, Rodoreda, Casals... Ravalejen amb nosaltres!
Becket, Falla, Rodoreda, Casals... Ravalejen amb nosaltres!
Becket, Falla, Rodoreda, Casals... Ravalejen amb nosaltres!
Becket, Falla, Rodoreda, Casals... Ravalejen amb nosaltres!
Becket, Falla, Rodoreda, Casals... Ravalejen amb nosaltres!
Becket, Falla, Rodoreda, Casals... Ravalejen amb nosaltres!
Becket, Falla, Rodoreda, Casals... Ravalejen amb nosaltres!