Butlletí Obert 22

Aquesta nova edició del butlletí és el primer d’una sèrie que dedicarem a parlar sobre els diferents grups de persones que atenem a la Fundació Joan Salvador Gavina. En aquest número us parlarem dels adolescents, de com la Fundació vetlla per tal que el seu creixement segueixi el seu procés natural i farem algunes reflexions sobre un dels temes que ens semblen més rellevants en l’atenció i acompanyament a la infància i adolescència: la problemàtica de la salut mental com a conseqüència de la pobresa infantil (pors, angoixes, inseguretats... que apareixen com a resultat de les amenaces de desnonaments, per la pobresa energètica, per no poder gaudir dels mateixos recursos i oportunitats…)

Aprofitem aquest primer butlletí del curs 2015/2016 per fer un petit repàs de l’estiu que ja ha finalitzat. Hem tingut el casal i les colònies en funcionament tant al juliol com a l’agost, ha estat una aposta clau per a facilitar l’educació en el lleure a nens i nenes que, d’altra manera, no el podrien gaudir. Tal i com reconeixen totes les persones expertes en l’atenció a la infància i tal com recull el mateix Síndic de Greuges en l’ “Informe sobre el dret del lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars”, el lleure és un aspecte fonamental per al seu desenvolupament.