Els joves i el seu espai

autor: Dani Martínez, Educador de l'Espai Jove Gavina

publicat a: Butlletí Obert núm. 25

Els nois i noies d’entre 16 i 22 anys, s’atenen a la Fundació en el projecte de l'Espai Jove, un espai de relació i referència que entén l’etapa juvenil com a fase de transició cap a la vida adulta. És a l’Espai Jove on es detecten les múltiples necessitats que tenen, tant a nivell individual com a nivell de grup.
Als nois i noies joves que s’apropen i volen participar del projecte se’ls ofereixen diferents opcions d’accions que triaran segons necessitats i interessos amb l'objectiu de configurar l’itinerari personal. Al responsable de l’espai, aquest itinerari individual, li permetrà fer l'acompanyament per encarar la vida adulta amb igualtat d’oportunitats, responsablement i de forma normalitzada. La flexibilitat i la capacitat d’adaptació per atendre cadascun d’aquests itineraris personalitzats és la característica fonamental del projecte.

Les deteccions que fem són gairebé tots del circuit del Centre Obert, servei que ofereix la Fundació des de fa 37 anys. Les poques persones que venen sense contacte previ amb la Fundació ho fan pel que els han explicat els altres companys. El fet de ser nois/noies que segueixen vinculats a la Fundació, defineix tant un perfil com les motivacions. La majoria són estudiants i això acota molt les accions que podem fer i les demandes que ells fan. Són joves amb un clar objectiu: progressar en el seus estudis i aprovar-los.

A nivell de grup, el fet de conèixer a la resta de participants del projecte, crea un fort vincle entre ells. Aquest vincle, però, no és tancat i és molt permeable a noves incorporacions.

De forma general, podríem dir que a l’Espai Jove hi venen per a cobrir tres motivacions:

  • Trobar un espai de relació.
  • Trobar un espai de suport educatiu.
  • Trobar un espai on utilitzar eines i recursos TIC (equips informàtics, accés a Internet i accés a impressora).

La major part dels participants segueixen apropant-se al recurs amb necessitat d’orientació i suport. La dinàmica ofereix un espai de reflexió i aprenentatge que tant és individual com de grup. Aquí poden trobar la calma i l’acompanyament que els permet expressar successos personals que els amoïnen o bloquegen. L’Espai Jove facilita que l’esfera pròxima de relació sigui estable. Quan no podem garantir des de l’entorn aquesta estabilitat, tot el sistema es desequilibra. És una cadena, un castell de cartes que es desmorona toquis on toquis.
Són nois i noies que porten unes motxilles molt pesades. A les tutories parlem, treballem aspectes personals i emocionals que, pel fet de compartir-los, els descarrega. Sovint només és una escolta, un suport emocional que els allibera i permet afrontar situacions i bloquejos que sense l’acompanyament eren abismals.

La família

Amb aquells nois i noies que han continuat des del recurs del Centre Obert la comunicació personal i familiar és natural. Per definició la vinculació, contacte o seguiment de la família és molt més difusa. Els majors d’edat ja venen per iniciativa pròpia. La família és secundària i només amb aquells que ja estan estretament vinculats a la Fundació es té un contacte àgil i fluid, sovint la pròpia família s’encarrega de preocupar-se i fer seguiment.

Aquest canvi de referent en el contacte responsabilitza als propis nois i noies d’estar al dia del que passa al seu voltant. La comunicació amb ells, però, ha canviat molt. El facebook i el whatsapp són els dos canals que estem utilitzant de manera habitual. Són totalment autònoms en aquest aspecte, tenen les eines al seu abast per a ús personal i les incorporen molt bé a les dinàmiques de la seva vida. A més, ambdues s'han convertit en un fantàstic canal per a mantenir diàlegs i la no presencialitat, en alguns casos, ha estat crucial per a poder fer intervencions amb resultats molt bons.

L’orientació prelaboral

Tot i que la majoria de joves tenen un perfil que podríem definir d’acadèmic (estan estudiant, volen continuar els seus estudis i els preocupen els resultats de cara al seu futur), també estan preocupats per les situacions econòmiques familiars. En aquest aspecte, busquen com poder ajudar a la família, com tenir més autonomia econòmica i, arribats a un punt d’inflexió, es plantegen què fer en endavant: continuar estudiant i seguir sent una càrrega per a la família o buscar una feina per més que no sigui el que volen.

La situació de precarietat familiar els empeny a buscar diners i ajudar-la directament o descarregar-los d’haver de comprar-los coses. Tot i l'aparent despreocupació que mostren sovint amb alguns aspectes vitals com la responsabilització de les seves decisions, busquen una manera de contribuir al sosteniment econòmic familiar i tenir les despeses cobertes. Aquestes despeses, a diferència del que a primer cop d’ull podríem imaginar, estan molt relacionades amb els seus estudis. Poder estudiar en un institut o centre formatiu fora del barri o escollir un estudis que impliquin una inversió en material, és quelcom que fa sis anys enrere les educadores de l’espai jove no haurien imaginat.

En l’àmbit d’atenció i seguiment prelaboral, participem d’una xarxa laboral del barri (el projecte Ítaka al Raval) que busca primeres feines per a persones joves. Des de suport a actes veïnals, a bustieig publicitari, passant per atenció personal en punts d’informació o maquinistes d’espectacles, les ofertes laborals que es proposen des de la xarxa busquen ser feines puntuals i de curta durada que ofereixen petits ingressos de subsistència alhora que són primers contactes amb el món laboral.

Quan hi ha noves ofertes de la xarxa, les valorem, tenim en compte les necessitats i disponibilitats dels nois i noies i, en funció d'això, els les oferim. Són primers contactes laborals que també donen l’oportunitat de treballar aspectes més tècnics com la confecció de currículums, la preparació de cartes de presentació o la preparació de les entrevistes de feina.

Beques d'estudi

En l’àmbit de suport educatiu, es gestionen beques d’estudi. D'una banda hi ha les de l’administració que, a més de ser insuficients, deixen en una situació delicada els estudis de molts joves perquè es fan efectives un cop el curs ja fa més de quatre mesos que està en marxa. Aquest endarreriment en la resolució de les beques ens ha portat a fer «avançaments de matrícula» per tal que els nois i noies no hagin d’aturar els seus estudis.

A més dels ajuts oficials, gestionem ajuts econòmics de suport als estudis gràcies a la col·laboració d'escoles, instituts o col·lectius de persones sensibilitzades amb aquesta realitat. Són beques que han de servir per assolir igualtats reals, les situacions personals i familiars que pateixen molts dels joves que atenem posen en risc tenir una base ferma de coneixements i habilitats que els permeti entrar al mercat laboral amb garanties d’èxit. Aquests ajuts van des de pagaments de matrícules fins a transport o material. Són una via per garantir que els i les joves puguin fer els estudis que volen.

El que volem que sigui l’espai jove

El recurs ha de ser un punt de trobada i reflexió, un espai on parlar de l’actualitat i de l’experiència vital, de gènere, de sexualitat, ha de facilitar l’ambient per discutir sobre cap a on anem, que vol dir ser autònoms... Amb tot, la majoria d’activitats en grup costen. En assemblea posem sobre la taula activitats i projectes que es vulguin fer com a grup i, a partir de grups de treball organitzar temps i persones per a tirar-ho endavant. El perfil de joves que atenem, però, és molt d’atenció individualitzada i els moments d’activitat en grup costa encabir-los entre les seves prioritats.

L’assemblea, regeix el dia a dia del projecte. L’objectiu és oferir experiències que facilitin tot el treball amb els joves. Des de les activitats obrim camins i portes per el treball d’autonomia. En aquest sentit, un dels objectius d’enguany ha estat buscar la participació i implicació en altres recursos del barri i de la xarxa. És important afavorir el coneixement de les ofertes que hi ha a l'exterior tant de vida cultural com de recursos. Han d’ampliar les fronteres i conèixer què més els pot oferir el Raval.

Com és la desvinculació?

Tot final és traumàtic, implica un canvi d’estat i deixar una zona de confort. Tanmateix, si el procés i trajectòria a Gavina ha estat positiu, els propis nois/noies tenen eines per trencar el vincle que els dóna seguretat. Aquest procés, amb el perfil majoritari que estem atenent, és gradual. En el camí es van apropant a nous recursos, a altres espais formals i informals que els aporten noves experiències.

El problema ens el trobem amb els joves que s’han implicat al recurs sense un perfil acadèmic. Es van acostar perquè els havien dit que aquí trobarien suport, acompanyament i ajudes. Aquí troben un espai de relació, un punt de trobada, un lloc on crear vincles i deixar-se guiar per què se senten desorientats, però sovint no troben eines suficients per volar sols. L’Espai Jove és obert a tothom, facilitem que tothom se senti identificat amb el que fem, amb el que oferim i som plàstics i dinàmics per adaptar-nos a la varietat de perfils de joves del Raval.

Reptes de futur

El model de projecte és bo i funciona molt bé. Els nois i noies tenen un fort lligam i són molt efectius els processos de suport i el seguiment individual. De totes formes, voldríem poder disposar de més espai i atendre més perfils de joves. Encara n'hi ha molts a qui els cal donar resposta a necessitats molt concretes. Un cop resoltes els dóna aire i via lliure per continuar sols, sovint no necessiten el recurs de forma continuada.

Un repte pel que queda de curs es oferir-los activitats esportives dins la programació a demanda d'ells. Podem fer alguna activitat puntual amb el suport de voluntaris, però en aquest moment la gestió del voluntariat l’hem centrat a cobrir els estudis i el suport a sala. La llarga trajectòria del projecte de Centre Obert de la Fundació i la línia ascendent educativa ens porta a això. No és dolent, estem aconseguit grans resultats (30 joves del 35 atesos estan realitzant estudis postobligatoris) però ho hem d’enriquir i que contempli més esferes. Així podrem ser encara més oberts i ràpids en oferir i procurar ser un recurs referent d’atenció integral de joves al Raval de Barcelona.

El testimoni d'alguns Joves

De l'Espai Jove el que més m'agrada es lo còmode que m'hi trobo, lo desconnectada dels problemes del día a día. Vaig venir al Gavina per una amiga, em va agradar tant que em vaig apuntar. És un lloc on regne el respecte i una bona harmonia encara que tots fem coses diferents.
Karen

M'agrada que sigui com un espai de trobada, que ens escoltin i que sobretot sigui un espai per fer deures on puc comptar amb voluntaris i recursos. Estic aquí des d'Orentes!
Kaur

El que m'agrada és lo bé que et tracten i això permet que et sentis mot agust en aquest espai de treball. És un lloc on et respecten i que et puguin o puguis ajudar. Valoro molt l'oportunitat de desconectar-me del estrès dels deures, de poder divertir-me i treballar tranquila. Crec que la figura de l'educador és molt important, sense aquest no funcionaria igual i tot seria un caos.
Guita

El més important és que l'educador em comprèn. Porto 8 anys vinculat al Gavina i, tot i que no sóc gens bon estudiant, aquí segueixo.
Marc