Cloenda de les Beques de CatalunyaCaixa a la Pedrera

Arriba l'estiu i els programes i projectes amb funcionament de curs escolar tanquen i fan balanç. Dilluns es va fer la cloenda de les beques escolars de CatalunyaCaixa a la Pedrera. Les beques, donen suport a adolescents i joves en risc de fracàs escolar degut a causes socioeconomiques o a problemàtiques lligades al seu entorn. A través d'un diagnòstic es proposen nois i noies per intentar que aconsegueixin èxit escolar i que sense la beca tindrien poques o gens d'opcions d'aconseguir-lo.

Aquest curs 2010/2011 s'ha tancat amb 161 nois i noies becats, 9 dels quals són nois i noies del Centre Obert Joan Salvador Gavina i del projecte d'Espai Jove de la nostra Fundació. Les beques es destinen a material escolar, transport, activitats extraescolars que es valorin complementaries a l'itinerari formatiu i puntualment a sortides escolars. Els educadors juguen un paper clau en tot el procés de les beques, fan la selecció i el seguiment dels adolescents i joves becats i tutoritzen la seva motivació, la implicació familiar, la continuïtat,...

Tot i les moltes reformes que estan patint les caixes catalanes, tenim confiança que els projecte socials de valor afegit i de futur per a la nostra societat no es ressentin d'aquests profunds canvis estructurals. Hi ha molts adolescents i joves al Raval de Barcelona que es mereixen les mateixes oportunitats que els d'altres barris de la ciutat comtal.

Cloenda de les Beques de CatalunyaCaixa a la Pedrera