"Coeducar des d'una visió integral"

Al portal Social.cat, han publicat un article d'opinió del director de la nostra fundació amb la coeducació i l'educació com a tema principal. En ell, en Jordi, parla sobre els nombrosos cercles de relació amb què un infant estableix contacte (ludoteques, clubs esportius, grups d'esplai o escoltes, parròquies, grups d'amics, etc) i com, en diferent mesura i amb diferent intensitat, acaben incidint en l'educació del menor. No és només l'escola l'únic agent educatiu de l'infant i tampoc podem deixar que "els pares claudiquin de les seves responsabilitats i deleguin l'educació dels seus fills, gairebé de manera exclusiva, a l'escola". A l'article es parla sobre el treball amb la família facilitant als progenitors eines per al desenvolupament d'una parentalitat positiva, alhora que des de la Fundació i altres entitats estem treballant per garantir "la cobertura d'una sèrie de necessitats bàsiques als infants: alimentació, higiene, salut, medicines, transport, accés a activitats lúdiques i esportives, suport escolar,..."

Un interessant article que us convidem a llegir i difondre. El podreu trobar en aquest enllaç.