Col·laboració de l'oficina de la Rambla de CaixaBank

El director de l'Oficina de la Rambla de CaixaBank, Pere Ariño, i el subdirector en Josep Fabregas Ballara, van fer entrega d'un xec per poder comprar material audiovisual divers com una televisió, un equip de so o un canó de projeccions. Estem molt agraïts amb la donació, però també amb l'estreta relació que tenim amb la nostra oficina. De nou, moltes gràcies.