El 80% de les famílies ateses pateixen pobresa energètica

  • La repercussió de les decisions polítiques del govern espanyol afecta negativament a les famílies més vulnerables.

  • La Fundació posa en marxa una sèrie de mesures d’acompanyament a les famílies afectades.

  • La por als talls de subministraments col·loca a les famílies davant del dilema de pagar la factura energètica o comprar menjar.

La Fundació Joan Salvador Gavina l’any 2015 va atendre 197 famílies i un 80%  estaven sota l’amenaça de tall de subministrament energètic. Només un hivern més dòcil del de costum ha pogut pal·liar, en certa mesura, el problema de la temperatura de les llars però no per això hem de pensar que la situació no ha estat greu. Les majors dificultats de les famílies són per pagar els rebuts d’aigua o llum. La por de subministraments als talls col·loca a les famílies davant del dilema de pagar la factura energètica o comprar menjar.

Prop de 300.000 famílies catalanes estan amenaçades per la pobresa energètica, el Govern Espanyol lluny de cercar solucions raonables al problema de moltes llars, ha decidit de recórrer davant el Tribunal Constitucional la llei de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, aprovada pel Parlament de Catalunya, demanant la immediata suspensió cautelar de la mateixa. Aquesta acció impedeix a Catalunya donar resposta als impagaments o als talls de subministrament. Malgrat tot, Catalunya fa esforços per buscar vies de protecció de les famílies en aquesta situació. L’accés a l’energia ha de ser un dret bàsic i és un dels factors que influeix en la qualitat de vida de les persones.

La Fundació Joan Salvador Gavina ha elaborat un pla de xoc per donar resposta a aquesta  situació de precarietat a la que es veuen abocades les famílies que s’atenen des de l’entitat. El pla consisteix en capacitar un grup de voluntaris que assessorin, orientin i acompanyin les famílies respecte l’estalvi que poden efectuar en els seus rebuts de subministraments d’aigua, de llum, i de gas, i detectin  possibles deficiències a l'habitatge: humitats, goteres, aïllament deficient, etc. Aquest pla contempla el treball coordinat amb els Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, que actualment té en marxa un programa de lluita contra la pobresa energètica.