El Caliu, un projecte EcoSocial

És un projecte que vol ser un recurs que permeti a menors i famílies en situació de vulnerabilitat social del barri del Raval de Barcelona, tenir contacte entre elles, amb cultures d'origen molt divers, així com amb la natura, fent activitats de conservació i responsabilitat mediambientals i possibilitant una convivència entre elles. El fet que els col·lectius en situació de vulnerabilitat social tinguin dificultats en conèixer i implicar-se en temes mediambientals, fa d'aquest projecte una plataforma perfecta per sensibilitzar i implicar els participants en el coneixement del medi natural, dels municipis catalans (cultura receptora), al mateix temps que col·laboren i s'involucren en projectes de conservació reals.

La majoria dels nens i joves de famílies socialment vulnerables no poden gaudir d'activitats que possibilitin una convivència respectuosa amb la diferència i amb cultures diverses.

L'equip de professionals i voluntaris de la Fundació, en el treball socioeducatiu que duem a terme diàriament, volem millorar la salut física, psíquica i emocional dels infants -i les seves famílies- que viuen en un context d'estrès i pressió emocional en el seu dia a dia per la vivència de dificultats relacionades amb la pobresa energètica, desnonaments, inestabilitat dels nuclis familiars, malnutrició, exclusió cultural... i que pràcticament no tenen oportunitats d’inclusió.

Les activitats que es realitzen en caps de setmana i en els períodes de vacances escolars són les següents: Estades de caps de setmana al llarg de l’any; Estades de Setmana Santa, estiu i Nadal.

Beneficis del projecte

  • Crear nous coneixements sobre el medi natural i difondre'ls.
  • Desenvolupar activitats de conservació i millora ambiental.
  • Sensibilitzar a la societat de la situació dels infants, joves i les famílieses que atenem i com la prevenció redueix les situacions de vulnerabilitat social.
  • Facilitar l'establiment de relacions positives de convivència entre els participants potenciant valors de tolerància, solidaritat i respecte cap als companys des de la diversitat cultural.

Alguns moments dels caps de setmana d'activitats del projecte

   

Vídeo recull del cap de setmana amb els infants de mitjans (nens i nenes d'entre 8 i 11 anys)

Vídeo recull del cap de setmana amb els nois i noies de l'Espai Jove Gavina