El Síndic de Catalunya presenta un nou informe sobre els drets de l'infant

El 25 de novembre sl síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l'adjunta per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents, Maria Jesús Larios, van lliurar al Parlament de Catalunya l'Informe sobre els drets de l'infant. En aquest informe es recullen les principals actuacions del Síndic i la monitorització de les actuacions de l'Administració en aquest sentit. L'ens consultiu confirma que el compliment de les mesures proposades ha estat desigual i insuficient per combatre algunes mancances estructurals del sistema.

El Síndic destaca 4 mancances:

  • El 30% dels infants, en risc de pobresa o exclusió social
  • Desigualtats al sistema educatiu
  • Manca de cobertura en salut mental
  • L'acolliment en família aliena, un recurs infrautilitzat

D'aquestes 4 mesures, en destaca també les millores i avenços i obre les portes a noves accions.

Podeu llegir l'informe sencer a: Informe sobre els drets de l'infant - Síndic de Catalunya