En XARXA, avaluació de les xarxes associatives del Raval

Es va presentar aquest estudi, encarregat per la Conselleria de Justícia, per analitzar les xarxes relacionals establertes entre els diferents agents socials del barri del Raval de Barcelona. Es destacable com mostra que la Fundació ha aconseguit ser un referent al barri pel que fa al treball en xarxa, ha aconseguit establir sinergies i vincles de col·laboració amb un gran nombre d'entitats