Informe del Síndic en relació al lleure educatiu

El Síndic de grueges de Catalunya va lliurar a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, l’Informe sobre els drets dels infants al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars. L'informe és fruit del treball conjunt amb diverses entitats representatives del sector a Catalunya i tres idees centrals es presenten a l'informe:

  • Constatació de les desigualtats socials existents en l’accés a les activitats i les desigualtats territorials en la provisió.
  • Manca d'una normativa que reguli el dret d’accés a les activitats de lleure en igualtat d’oportunitats.
  • Recomanacions a les administracions públiques per assegurar accessibilitat econòmica, dinamització i promoció del lleure educatiu, i suport a les entitats implicades.

Podeu llegir l'informe sencer en aquest enllaç