Informe d'UNICEF sobre pobresa infantil

Més de 2,3 milions de nens (el 27'5%) està en risc de pobresa a Espanya, segons dades de l'informe La infància a Espanya 2014. El valor social dels nens: cap a un Pacte d'Estat per la Infància, presentat a Madrid.

Les dades presentades en l'informe indiquen que ha crescut el percentatge de nens que sofreixen privació material severa: d'un 5,5% en 2008 ha passat a un 8,3%. Entre les causes d'aquest augment de la taxa de pobresa infantil està el fet que el nombre de llars amb nens amb tots els adults aturats s'ha triplicat des de 2007 i ja s'apropa al milió.

La pobresa té rostre de nen

L'estudi, a més, posa de manifest que la pobresa a Espanya segueix tenint rostre de nen. Analitzant les dades per tipus de llar, la tendència es confirma: les llars amb nens són significativament més pobres que la mitjana i que les llars sense nens.

Al costat dels indicadors de benestar, Espanya té unes taxes molt altes de fracàs escolar (23,1%) i d'abandó escolar (23,5%, la més alta de la UE), encara que han millorat. Les beques i ajudes de menjador i llibres, dos elements clau per reduir la desigualtat en l'accés a l'educació, s'han vist molt afectades en els últims anys. La inversió en beques de llibres o sistemes de préstec s'ha reduït en un 45% des de 2008.

Llegir l'estudi