Informe FOESSA sobre exclusió social

La Fundación FOESSA, ha presentat el seu VII Informe sobre exclusión y desarollo social en España. Tal com declaren ells a la introducció, no és un informe sobre la crisi i les seves repercussions, és un estudi que s'apropa a la situació cojuntural actual com una conseqüència del model social i econòmic que la pròpia crisi alimenta i enforteix. Un detalla estudi amb molta informació però també amb propostes per avançar cap a una societat més inclusiva.

Documentació adjunta