La Fundació té la Certificació d'entitat transparent

La Fundació ha rebut el certificat de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques on consta que complim amb les obligacions de transparència i bon govern derivades de la llei 19/2014. Aquesta és la primera certificació oficial que ens acredita com a entitat que rebem diners públics i en fem publicitat activa de forma clara, concisa i veraç.