Millorar la salut lluitant contra la pobresa

autor: Josep Tuñí

La salut de les persones és una condició que depèn de múltiples factors, molts dels quals no tenen res a veure amb el sistema sanitari, com, per exemple, les condicions de vida, el treball, les relacions socials, l’habitatge,... És a dir, la salut i la malaltia tenen a veure amb la situació socioeconòmica.

Des del 2008 fins a l’actualitat, a causa de la tan coneguda crisi econòmica, les persones que formem part del Gavina hem assistit a un increment dels factors que influeixen negativament a l’estat de salut dels infants que atenem. L’augment de l’atur i de la precarietat laboral, l’empobriment sobtat provoca una restricció dels pressupostos familiars per a necessitats bàsiques com l’alimentació, i una pitjor salut a curt i a llarg termini. L’empitjorament de les condicions d’habitatge, pels desnonaments, infrahabitatges, habitacions rellogades o la pobresa energètica, s’associa a unes pitjors condicions de vida i augmenten el risc de patiment mental i de consum de psicofàrmacs.

A més, les males condicions a l’habitatge i la mala alimentació són factors facilitadors de la difusió de malalties infeccioses com la tuberculosi. No és casual que la taxa de prevalença d’aquesta malaltia al nostre barri sigui una de les més altes de Catalunya, igual que en el cas d’altres malalties infeccioses relacionades amb les mancances higiénico-dietètiques.

La població infantil és un dels grups més vulnerables a aquestes situacions d’estrès que provoca la crisi. La manca d’alimentació, higiene, la pobresa energètica, la mala qualitat del descans, la necessitat de canvi constant d’habitatge provoca una gran inseguretat en els infants que, sens dubte, influeix en el rendiment escolar i en les seves relacions socials presents i futures.

La crisi econòmica ens està afectant a tots, però les privacions materials, l’empobriment sobtat i la pèrdua de poder adquisitiu, que tenen un impacte immediat sobre la salut sobre tot en grups vulnerables com els infants, han augmentat més entre les famílies amb menor nivell d’estudis respecte de les universitàries.

A banda d’intentar garantir les necessitats bàsiques, oferir una alimentació variada i saludable, facilitar la higiene i el vestit, facilitar espais d’estudi i de convivència confortables i de qualitat, treballem per a reduir el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis dels nois i noies del Gavina, perquè la millora del nivell educatiu dels joves i la reducció de les desigualtats educatives millora el nivell de salut. “Aprendre a volar”, o sigui, facilitar l’educació, és la nostra manera de fer prevenció, afavorir la mobilitat intergeneracional (l’avenç d’una generació respecte la precedent) que té efectes clars en la millora intergeneracional de la salut.

Josep Tuñí i Picado
Metge i vicepresident de la Fundació Joan Salvador Gavina