Participa al III Congrés del Voluntariat

El 18 de febrer va arrencar el III Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat amb la primera jornada de treball. Aquest  III Congrés Català d’Associacionisme i Voluntariat tindrà èxit en la mesura que els resultats dels debats tinguin la seva traslació al sector. Per assolir aquest objeciu és molt important escoltar al màxim de veus possibles i garantir la participació del sector. Amb aquest objectiu s’han organitzat sessions de treball prèvies (podeu consultar el calendari en aquest enllaç) on poder recollir recomanacions i reflexions. Serà una fita important i un espai on la Fundació podrà aportar la seva reflexió. Si voleu participar en alguna de les sessions només cal que ompliu el formulari d’inscripció.

A més, podeu participar donant la vostra opinió dels 5 eixos de debat enviant un correu electrònic a 3ccav@xarxanet.org i podràs veure la teva opinió publicada en aquesta pàgina. Paral·lelament, la participació espodrà realitzar a les xarxes socials amb l'etiqueta #3CCAV.