Participem al Seminari Internacional ABJoves sobre èxit i fracàs escolar

El projecte ABJoves, liderat pel GEPS de la Universitat Autònoma de Barcelona, treballa des de la I+D+i sobre l'abandonament escolar prematur a Espanya i analitza les decisions, motivacions i estratègies educatives dels joves. Durant els dies 12 i 13 de maig ha organitzat uns seminaris iternacionals on la coordinadora del nivell d'adolescents i joves del Centre Obert Joan Salvador Gavina, Laia Bellostes, ha presentat un treball d'investigació on valora els programes de suport acadèmic com a factor de millora en l'itinerari formatiu dels joves. Una gran oportunitat per demostrar la feina ben feta i necessària que es fa amb la tutorització i seguiment dels joves de cara al seu futur.

Més informacions: