Participem a la jornada sobre pobresa infantil i salut

Des de la Fundació fa temps que estem veient l'impacte de la pobresa en la salut dels infants que atenem. Hem engegat projectes i serveis per minimitzar-ne les conseqüències (Menjador escolar per nois i noies estudiants d'institut o el conveni de col·laboració amb oftalmòlegs i dentistes) hem cregut important poder participar a la jornada que es va celebrar el passat dijous 1 de març sobre pobresa infantil i salut coorganitzada per Sant Joan de Déu i l'Associació Educativa Nou Quitxalles.

Amb el marc descrit i documentat en l'informe "Desheredados" publicat per Save the Children el febrer del 2017, a la jornada s'ha volgut posar de manifest com la pobresa afecta a la salut del menors i com està limitant l'accés a serveis no coberts per la sanitat pública com per exemple dentistes. Les principals evidències que es volen recollir són:

  1. La pobresa infantil existeix, impacta en la salut dels nens i adolescents i pot deixar seqüeles en la seva salut que perdurin al llarg del temps.
  2. Aquest impacte a llarg termini es una amenaça per el dret de nens i adolescents de desenvolupar una vida plena, i finalment afecta al futur de la nostra societat.
  3. Els nens amb discapacitats o malalties cròniques pateixen encara més l'impacte de la pobresa en la seva salut.

Davant aquesta realitat, segons els organitzadors, els reptes hauríen de ser:

La cooperació

Es un imperatiu ètic buscar la màxima cooperació entre societat civil, entitats socials i administracions per fer front a les situacions de pobresa infantil. Ningú pot pensar que la pobresa infantil no és responsabilitat seva, i ningú pot creure que aïlladament por trobar les solucions.

L'atenció integral

Hem de fer possible un desenvolupament de la infància en plenitud a través d'una aproximació integral als problemes de pobresa infantil, a partir d'una intervenció comunitària que englobi els diferents entorns del nen (la unitat familiar, l'escola i el seu entorn social).

Els recursos

S'han de dedicar més esforços a combatre la pobresa infantil, i prioritzar l'assignació dels recursos existents a aquelles situacions familiars o personals en les què estiguin afectats nens i adolescents, especialment si pateixen alguna malaltia.

I, d'aquesta forma, volem fer entrega al Síndic de Greuges aquesta declaració per a la defensa dels drets de la infància i l'adolescència i la millora de la seva salut.