Presentació de l'estudi "Infància, pobresa i crisi econòmica"

L'Obra Social "la Caixa" ha presentat l'estudi social Infància, pobresa i crisi econòmica, que analitza la situació de la infància en el context actual.
Amb la crisi econòmica, no solament és major el nombre de nens i nenes que cauen en la pobresa -en comparació de la resta de la població- sinó que, a més, la probabilitat de romandre en aquesta situació és cinc punts percentuals més alta entre la població infantil que entre el conjunt de la població.

El futur d'una societat depèn en gran manera del nivell de benestar i les oportunitats que oferim a la infància. Per això és determinant saber en quina mesura la pobresa i la privació material afecten les famílies amb infants. Aquest és precisament l'objectiu de l'estudi, que examina els nivells de pobresa de les famílies amb nens entre els anys 2004 i 2012. L'anàlisi presta una atenció especial a les famílies més vulnerables, com són les monoparentals, aquelles en què algun dels progenitors (o tots dos) ha perdut la feina o les d'origen immigrant.

L'estudi també compara l'eficiència social i la viabilitat econòmica de diverses mesures de política social destinades a reduir els nivells de pobresa i de privació a les llars amb infants. Des de l'Obra Social "la Caixa", a través del programa CaixaProinfancia, juntament amb entitats socials col·laboradores com la nostra, treballem perquè els menors en situació de pobresa o exclusió gaudeixin de les mateixes oportunitats que la resta d'infants.

Podeu descarregar-vos l'estudi en aquest enllaç.