Presentat el Manual de gestió del voluntariat

Després de més de cinc anys de treball, la Federació Catalana del Voluntariat Social ha presentat el "Manual de gestió del Voluntariat Social", una eina de suport per al treball de coordinació de les persones voluntàries i una ajuda per a la elaboració del pla de voluntariat. A la seva redacció, hi han participat més de 50 entitats que han aportat experiència i coneixement. El manual recull el marc legal que emmarca l'activitat del voluntariat social i els passos que caldria fer per a fer unes bones pràctiques en la gestió, captació, formació i motivació dels voluntaris. Una eina clau per ajudar a les entitats que treballen amb voluntaris.

Més informació