Una qüestió d'oportunitats.

El Social.cat, diari digital de l’acció social a Catalunya, publica una columna d'opinió (11.7.2018) del nostre director i company Jordi Balot. L'article ens proposa una reflexió sobre la “responsabilitat col·lectiva que tenim com a societat de facilitar eines i recursos que permetin els infants més vulnerables tenir oportunitats que els possibilitin sortir de la seva situació i tenir un futur esperançador”.

Enllaç a l'article: Una qüestió d'oportunitats.

 

Una qüestió d'oportunitats.