Desenvolupar la RSC

La participació de les empreses i les institucions privades en actuacions de millora social forma part del conjunt de compromisos que constitueixen un valor afegit a la seva activitat. La seva implicació contribueix al progrés sostenible i racional de l’economia, però també dels àmbits social i mediambiental. Formar part d’aquesta estratègia global de canvi que ha d’englobar més agents a part de les empreses i les institucions privades és el que la Fundació vol per als seus projectes.

Amb aquesta voluntat d’implicació i de responsabilitat compartida, ens apropem als agents econòmics de la nostra societat per poder comptar amb ells, al costat de les nombroses persones anònimes ja compromeses amb la nostra tasca. Empreses i institucions s’han responsabilitzat socialment amb el tercer sector, però volem anar un pas més endavant. La nostra societat requereix un canvi profund que tingui uns valors de solidaritat com a fonament per al seu creixement. Entre tots hem d’engegar aquest procés i comprometre’ns, de debò, amb la responsabilitat social corporativa. És una tasca a fer en ambdós sentits, de les empreses i institucions vers els nostres programes i de la nostra Fundació cap a elles, realitzant els projectes amb professionalitat i rigor. Com a empresa o institució privada pots comprometre’t amb els nostres projectes i fer realitat les inquietuds de millora de les famílies del Raval.

Pen&Tec Consulting Oryx logotip wallapop
Fundació Pere Tarres Buenas Migas
logotip ABA English
Fundació Catalunya-La Pedrera Banderí Rotary Club Barcelona Pedralbes Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
Fund. Ramon Marti Bonet contra la ceguera Cat Real State
Logo commemoratiu 10 anys Banc Farmaceutic Efitekna, gestio de projectes energetics Sita Murt
Logotip topludi Material d'oficina i escolar
Ampa Jesuïtes de Casp Logotip Consorci Sanitari Integral Piano servei. Lloguer de pianos per concerts
Pastisseria Neugem
Logo Abac Capital Braseria Gallega Rotary Club de Barcelona Sarrià Logo Ssstrepits
  Logo BricoDepôt    

En conveni amb:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Logotip Dipuatció de Barcelona

Darrera actualització 28/05/2018

Darrera actualització: 15 de febrer de 2018