Desenvolupar la RSC

La participació de les empreses i les institucions privades en actuacions de millora social forma part del conjunt de compromisos que constitueixen un valor afegit a la seva activitat. La seva implicació contribueix al progrés sostenible i racional de l’economia, però també dels àmbits social i mediambiental. Formar part d’aquesta estratègia global de canvi que ha d’englobar més agents a part de les empreses i les institucions privades és el que la Fundació vol per als seus projectes.

Amb aquesta voluntat d’implicació i de responsabilitat compartida, ens apropem als agents econòmics de la nostra societat per poder comptar amb ells, al costat de les nombroses persones anònimes ja compromeses amb la nostra tasca. Empreses i institucions s’han responsabilitzat socialment amb el tercer sector, però volem anar un pas més endavant. La nostra societat requereix un canvi profund que tingui uns valors de solidaritat com a fonament per al seu creixement. Entre tots hem d’engegar aquest procés i comprometre’ns, de debò, amb la responsabilitat social corporativa. És una tasca a fer en ambdós sentits, de les empreses i institucions vers els nostres programes i de la nostra Fundació cap a elles, realitzant els projectes amb professionalitat i rigor. Com a empresa o institució privada pots comprometre’t amb els nostres projectes i fer realitat les inquietuds de millora de les famílies del Raval.

Ells ja col·laboren!

CallReps Logotip Semikron   Logotip Pen & Tec Benjamin Franklin International School
Escut St. Paul's School Fundació Cottet-Mor Fundació Empresarial Catalana Logotip Fundació Banc d'Aliments de Barcelona
AkzoNobel Logotip Hospital Plató Universitat de Barcelona CocaCola Obra Social "la Caixa"
Museu marítim de Barcelona Associació de Mestres Rosa Sensat Banderí Rotary Club Barcelona Pedralbes Logotip Fundació Antoni Serra Santamans
  Hermanda de Nuestra Señora del Rocío Fund. Ramon Marti Bonet contra la ceguera Col·legi d'enginyers de Barcelona
DOGA Fundació Pere Tarres Supreminox Fundació Catalunya-La Pedrera
Fund Abracadabra   Cat Real State

En conveni amb: