el Caliu, un projecte EcoSocial

La Fundació Gavina disposa de "el Caliu", una casa de colònies ubicada en ple Pirineu, que dóna l'oportunitat a nois i noies del Raval a viure en un entorn diferent i realitzar activitats integrades en el medi natural. Creiem que totes les persones, independentment de la seva condició social, tenen dret a desenvolupar-se lliurement i en igualtat d’oportunitats.

A més, creiem en el lleure com a espai educatiu i d’influència en la personalitat i la trajectòria vital de la persona i per tant és una peça més de l’engranatge educatiu i una important font de transmissió de valors i hàbits.

Amb aquest dos previs, la Fundació Joan Salvador Gavina, fent un pas més enllà de les activitats que desenvolupa des de 1979, ha creat "El Caliu - un projecte ECO Social" que entrellaça l'atenció social i la conservació ambiental. Les activitats que oferim al recurs de El caliu han d’estar orientades cap a la descoberta i l’experiència, posant especial atenció en aspectes com la comunicació, la convivència, el descans, el respecte i l’estima per un mateix, els altres i pel medi natural. Les diferents activitats es converteixen en oportunitats per a observar, escoltar, experimentar, emocionar i a partir d’aquí conèixer i aprendre.

Destinataris

El projecte es dirigeix a infants, adolescents i joves d'entre 4 i 22 anys en situació de vulnerabilitat social. Característicament els destinataris tenen un nivell socioeconòmic baix i la majoria de les famílies pateixen situacions de dificultat: nuclis familiars inestables, famílies monoparentals sense una xarxa de suport social o familiar i nutrició deficient a causa de la pobresa extrema que repercuteix en el creixement i desenvolupament de menors i joves. Ens trobem també amb famílies amb dificultats per fer front a les despeses d’habitatge, amb poca qualificació professional, analfabetisme funcional, manca d'habilitats socials bàsiques, situació de desocupació crònica i que compten amb escassos o inexistents espais, amb els seus fills, de lleure i de descoberta de la natura.

Beneficis del projecte

  • Crear nous coneixements sobre el medi natural i difondre'ls.
  • Desenvolupar activitats de conservació i millora ambiental.
  • Sensibilitzar a la societat de la situació dels infants, joves i les famílieses que atenem i com la prevenció redueix les situacions de vulnerabilitat social.

Alguns moments dels caps de setmana d'activitats del projecte

Vídeo recull del cap de setmana amb els infants de mitjans, nens i nenes d'entre 8 i 11 anys

Vídeo recull del cap de setmana amb els nois i noies de l'Espai Jove Gavina (de 16 a 22 anys)