El Raval. Aquí treballem!

Nascut a la perifèria de l’antiga muralla medieval, el barri del Raval de Barcelona va ser porta cap al Sud de la Ciutat Comtal. D’ençà d’aleshores, la realitat social ha canviat considerablement. Envoltats pel creixement de la ciutat i empesos pels grans events del segles XIX i XX, s’ha configurat un dels barris més densament poblat d’Europa, el Raval que avui tots coneixem.

Els reclams arquitectònics i culturals més visitats de la ciutat es barregen i confonen amb els edificis modestos i, en molts casos, sense les mínimes condicions d’habitabilitat d’aquesta part de la ciutat. Associat molts cops amb les cròniques de successos, els carrers i places animats abans per les famílies d’aquí de tota la vida, ara han de conviure amb les noves famílies vingudes d’arreu del món i que el converteixen en un dels barris amb més pressió immigratòria de la ciutat.

L’encontre cultural que es viu al Raval és, sens dubte, el seu segell més característic. Tanmateix, però, també ho són les situacions d’exclusió social que envolten a moltes de les persones que aquí viuen. La població potencial a que podem arribar per àrea d’influència és de 16.253 persones, de les quals un 14,6% (2.370) són menors d'edat. Aquesta població està 38 punts percentuals per sota de la mitjana de Renda Familiar de la ciutat de Barcelona.

Durant els 35 anys d'intervenció hem atès de manera directa a més de 6.900 menors i a 26.688 persones pertanyents al nucli familiar d'aquests menors. De manera directa s'han beneficiat 1.120 persones adultes a través dels programes de la Renda Mínima d'Inserció (programa PIRMI) i de la col·laboració amb la Fundació Ponsich d’atenció a persones de la tercera edat. A través d’aquest dos programes s'han beneficiat 1.923 persones.

Darrera actualització 18/10/2015