La RSC

La participació de les empreses i les institucions privades en actuacions de millora social forma part del conjunt de compromisos que constitueixen un valor afegit a la seva activitat. La seva implicació contribueix al progrés sostenible i racional de l’economia, però també dels àmbits social i mediambiental. La Fundació vol formar part d’aquesta estratègia global de canvi que ha d’incorporar tots els agents socials a més de les empreses.

Amb aquesta voluntat d’implicació i de responsabilitat compartida, ens apropem als agents econòmics de la nostra societat per poder comptar amb ells, al costat de les nombroses persones anònimes ja compromeses amb la nostra tasca. Empreses i institucions s’han responsabilitzat socialment amb el tercer sector, però no podem limitar l’estratègia a una mera contribució de recursos econòmics. La nostra societat requereix un canvi profund que compti amb valors de solidaritat com a fonament per al seu creixement. Entre tots hem d’engegar aquest procés i comprometre’ns de debò amb la responsabilitat social corporativa. És una tasca a fer en ambdós sentits, de les empreses i institucions cap als nostres programes i de la nostra Fundació vers elles, realitzant els projectes amb professionalitat i rigor.