Política Salarial

Els treballadors de la Fundació Joan Salvador Gavina es regeixen pel Conveni d’Acció Social. En relació a la retribució salarial de tots els empleats de la Fundació, acomplim estrictament el que està definit en l’esmentat Conveni, segons la següent taula salarial vigent fins aquest moment:

Darrera actualització: 14/01/2016