Protocols

Al llarg dels darrers anys ha augmentat notablement la detecció d’abusos i altres maltractaments a menors d’edat. La creixent exigència de la necessitat de protegir els menors per part de les institucions i la conscienciació cada dia més gran de tots els sectors de la societat han contribuït sens dubte a una major visibilitat d’aquest greu problema.

A la Fundació Joan Salvador Gavina, sensibles amb aquesta problemàtica i donat que la nostra atenció prioritària està centrada en la infància, adolescència, joventut hem elaborat el present protocol d’actuació per si es detecta algun cas d’abusos sexuals o altres tipus de maltractaments greus que puguin patir els menors.

El protocol ha estat elaborat a partir del document “Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors” impulsat pel Síndic de Greuges de Catalunya al setembre de 2006 així com del document elaborat per la Xarxa de Centres Oberts de l’Ajuntament de Barcelona l’any 2013.