Protocols

Al llarg dels darrers anys ha augmentat notablement la detecció d’abusos i altres maltractaments a menors d’edat. La creixent exigència de la necessitat de protegir els menors per part de les institucions i la conscienciació cada dia més gran de tots els sectors de la societat han contribuït, sens dubte, a una major visibilitat d’aquest greu problema.

A la Fundació Joan Salvador Gavina, sensibles amb aquesta problemàtica i donat que la nostra atenció prioritària està centrada en la infància, adolescència, joventut hem elaborat el present protocol d’actuació per si es detecta algun cas d’abusos sexuals o altres tipus de maltractaments greus que puguin patir els menors.

El protocol ha estat elaborat a partir del document “Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors” impulsat pel Síndic de Greuges de Catalunya al setembre de 2006 així com del document elaborat per la Xarxa de Centres Oberts de l’Ajuntament de Barcelona l’any 2013.

D'igual forma, hem elaborat un document de Principis de Respecte de la Igualtat de Gènere a la Fundació