Centre Obert

Un centre obert és el servei que, establert en zones urbanes vulnerables a l’exclusió social de les famílies que hi viuen, realitza una tasca preventiva i compensa les deficiències socioeducatives de menors d’entre quatre i setze anys. El nostre centre obert dóna suport al desenvolupament de la personalitat dels infants, l’estimula i en potencia l’estructuració, complementant l’acció educadora de la família i l’escola.

Els infants i adolescents que atenem s’enfronten diàriament a les mancances i a les problemàtiques socials que més posen en perill la consecució de la igualtat d’oportunitats. Des de l’atenció i el seguiment individual, acompanyem el menor i l’estimulem per facilitar la seva socialització i la de la seva família. Realitzem un treball transversal que orienta en l’àmbit de l’educació, la salut, el suport a estudis i la promoció de l’autonomia personal.

En col·laboració amb
Logo comunicacio CPI