Espai Jove

L’Espai Jove Gavina consisteix en la creació d’un context relacional de referència en el qual s’entengui l’etapa juvenil com a fase de transició a la vida adulta. Mitjançant aquest, es detecten les diverses necessitats que presenten, tant a nivell grupal com a nivell individual. El projecte està dirigit a joves d’edats compreses entre els 16 i 22 anys preferentment del barri del Raval i rodalies, i obert a zones properes.

Al jove se li ofereix la possibilitat de participar en els diferents programes d’acció que conformen el projecte. La tria, segons necessitats i interessos, configura l’itinerari de cada jove. L’itinerari individual, realitzat conjuntament amb el jove, ens permet a l’educador social acompanyar-lo fins adquirir les habilitats necessàries per encarar la vida adulta amb igualtat d’oportunitats, responsablement i de forma normalitzada.

Aquest context es divideix en cinc programes d’acció centrals que vertebren el projecte i possibiliten tenir contacte amb diversos perfils de destinataris, i dur a terme l’acció socioeducativa de forma integral i personalitzada en els àmbits d’orientació i inserció laboral, acadèmica i de lleure. S’ofereixen activitats diferenciades per a desenvolupar altres competències i habilitats, assolir objectius més específics o treballar el temps d’oci. La flexibilitat i la capacitat d’adaptació per atendre cadascun d’aquest itineraris personalitzats son dues de les característiques fonamentals que s’apliquen per a dur a terme el projecte.