Una manera de fer pròpia

La Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina va néixer l’any 1979 i, amb més de 35 anys de trajectòria, la finalitat que ens mou és “contribuir a la promoció, formació i inserció humana i cultural dels infants i de les seves famílies en situació d’alta pobresa i marginació”, tal com indica l’art. 2 dels nostres estatuts.

Al llarg de tots aquests anys, les necessitats dels infants i les famílies han anat variant i la Fundació s’ha anat adaptant a les noves situacions per tal de poder donar una resposta adient en cada moment.

La filosofia que guia la nostra tasca s'inspira en el principi VII de la Declaració Universal dels Drets dels Infants, aprovada per les Nacions Unides: “Volem que cada nen, sentint-se benvolgut i respectat, rebi “una educació que afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de la responsabilitat moral i social i esdevenir un membre útil de la societat”.

Al llarg de l’any 2014, vam fer una revisió de les finalitats fundacionals, per tal d’actualitzar-nos i re-definir-nos, en el moment actual, en la nostra Missió, Visió i Valors, per tal de poder-ho transmetre d’una manera clara i comprensible per a tothom.

Darrera actualització 30/12/2015